top of page
Mr. Charlotte Scheepens-Minnen

Charlotte is in 2007 privaatrechtelijk afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg en is direct daarna haar carrière gestart als advocaat bij GMW Advocaten in Den Haag. Zij heeft zich daar gespecialiseerd in het huur- en vastgoedrecht. Tevens hield zij zich bezig met (complexe) zaken op het gebied van het algemeen verbintenissenrecht. Naast het voeren van een procesrechtelijke en adviespraktijk, was Charlotte actief met het ontwikkelen en structureren van het kennisbeheer binnen de sectie Vastgoed en Overheid, het geven van vakinhoudelijke lezingen en het begeleiden van (student)stagiaires.

Na ruim acht jaar dienstverband heeft Charlotte de overstap gemaakt naar Stichting Achmea Rechtsbijstand. Zij maakte daar, als specialist in het huurrecht, deel uit van de sectie Bijzondere Juridische zaken. Naast haar reguliere werkzaamheden als senior jurist, was zij ook mede verantwoordelijk voor het brievenbeheer van de organisatie. Haar cliënten beoordeelden haar dienstverlening in de periodieke klanttevredenheidsonderzoeken steevast gemiddeld met het cijfer 9. Als reden voor de hoge klanttevredenheid werd door de cliënten met name haar kennis van zaken en goede communicatie aangedragen.

 

In 2017 heeft Charlotte het roer omgegooid en is zij haar eigen bedrijf gestart: Het Rechtsatelier. Met de diensten van Het Rechtsatelier wil zij een meerwaarde creëren in de juridische sector. In de juridische dienstverlening is het vaak hollen of stilstaan. Door deze grote verschillen in werkdruk is het voor veel juridische professionals op momenten van drukte veelal niet mogelijk een bepaalde kwaliteit van werk te blijven leveren. Met name de kleinere juridische organisaties/afdelingen hebben er moeite mee deze druk goed op te vangen. Ook omdat tarieven onder druk staan, zien veel juridische professionals zich genoodzaakt om steeds efficiënter en meer rendabel te werken. Processtukken en adviezen krijgen niet de gewenste aandacht en het up-to-date-houden van rechtskennis schiet erbij in. Er is dan ook behoefte aan betrouwbare en goede achtervang "on demand"om cliënten een goede kwaliteit en voortvarende dossierbehandeling te kunnen garanderen. Met de diensten van Het Rechtsatelier wil Charlotte eraan bijdragen dat de juridische dienstverlening van een bedrijf te allen tijde op het gewenste niveau blijft.

bottom of page